Overstapportaal nu ook voor grote beleggers

Grote beleggers en eeuwigdurende erfpacht

De afgelopen jaren is de grote meerderheid van Amsterdamse huiseigenaren overgestapt naar eeuwigdurende erfpacht, of is daarmee bezig. Beleggers, zoals pensioenfondsen, lopen hierop achter. Zij willen graag met een heel appartementencomplex in één keer overstappen. Sinds kort kan dit automatisch! Het gaat allemaal via het Overstapportaal, dankzij onze nieuwste uitbreiding.

Na particulieren, nu ook beleggers

Niet alleen particulieren woningbezitters in Amsterdam kunnen overstappen van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht, maar ook voor grote beleggers met meerdere panden is er die mogelijkheid. Voor de particuliere woningbezitter bouwden wij het Overstapportaal. Een selfservice portaal waar eigenaren zowel informatie kunnen vinden, maar ook de berekeningen voor hun specifieke situatie kunnen maken en de overstap kunnen aanvragen en afhandelen. Deze geautomatiseerde manier van overstappen via het Overstapportaal is makkelijk voor de particulier met een of enkele erfpachtrechten. Voor de grote beleggers van Amsterdam, met meerdere erfpachtrechten in hun portefeuille, is het echter ondoenlijk om per recht het portaal te doorlopen. Daarom werden wij gevraagd om met een slimme oplossing te komen voor deze doelgroep.

Proces en strategie

Voor het ontwikkelen van deze uitbreiding op het Overstapportaal voor een nieuwe doelgroep, werkten weer nauw samen met verschillende afdelingen van de gemeente. Het vaste scrumteam bestaat uit twee van onze eigen developers, een van onze testers aangevuld met twee van onze partners (als lead developer en gedelegeerd productowner) en drie ontwikkelaars van CGI, de leverancier van Hermes. We werken samen in tweewekelijkse sprints. Alle ontwikkelde userstories worden door onze tester getest en er worden automatische regressietesten (Selenium) uitgevoerd voor iedere oplevering.

Na oplevering door ons op de teststraat van de gemeente, test Functioneel Beheer de integratie met Hermes. Zo zijn we er zeker van dat er in een hoog tempo (om de 4 weken) een release uitgebracht kan worden maar we altijd de vereiste kwaliteit en veiligheid kunnen garanderen. Op deze manier bouwen wij mee aan een soepele en vlotte overstap voor alle woningbezitters in Amsterdam, groot of klein!

Overzicht van erfpacht rechten in het Overstapportaal van de Gemeente Amsterdam

De oplossing

De oplossing werd gevonden in een combinatie tussen automatisering en handmatig maatwerk. We zijn begonnen met het zorgen voor een mogelijkheid om meerdere rechten te bundelen tot een cluster. Dit doen functionele beheerders van de gemeente rechtstreeks in Hermes waar alle informatie van de erfpachtrechten ligt opgeslagen. De erfpachtbeheerders genereren dan een concept-aanbieding voor het gehele cluster, via het Overstapportaal.

Deze concept-aanbieding (vergelijkbaar met de PIP voor de particuliere erfpachter) bestaat uit diverse documenten, zowel statische (generiek en voor iedereen gelijk zoals de algemene voorwaarden en de notariskeuzelijst) als dynamisch gegenereerde documenten met erfpachter-specifieke informatie. Naast de juridische informatie in de aanbiedingsbrief, worden ook de verschillende betaaloptiekeuzes berekend voor alle erfpachtrechten in het cluster (soms wel honderden tegelijk).

Gebruikers flow van het Amsterdamse Overstapportaal van Go2People

Resultaat

De verschillende betaalopties worden weergegeven in een speciaal ontwikkeld Excelbestand. Er is gekozen voor een Excel-oplossing omdat dit een bestandsformaat is, dat voor alle beleggers leesbaar, begrijpelijk en bewerkbaar is. Alle documenten, inclusief de gedeeltelijk beveiligde Excel, worden naar de belegger opgestuurd. Wanneer de belegger een keuze wil maken voor de overstap, kan hij dit in de Excel aangeven. Voor ieder recht kan een afzonderlijke keuze worden ingevoerd, maar het mooie van Excel is dat er ook in een keer een hele rij ingevuld kan worden.

Dat scheelt de belegger een hoop werk wanneer hij bijvoorbeeld voor een heel appartementencomplex alle canon eeuwigdurend wil afkopen. De Excel geeft per recht aan welke keuze mogelijk is en welke niet. Er hoeft dus niet meer heen en weer gemaild te worden omdat er een keuze is gemaakt die niet mogelijk is voor een bepaalde bestemming. De erfpachter kan op deze manier meteen berekenen wat de totale kosten zijn bij de gemaakte keuzes.

Wanneer de belegger de keuze voor overstappen heeft gemaakt en heeft aangegeven in de Excel, stuurt hij de Excel terug naar de erfpachtbeheerder. De erfpachtbeheerder leest de Excel weer in, in Hermes. De keuzes worden verwerkt in het systeem en de definitieve aanbieding kan weer via het portaal gegenereerd worden. Op deze manier vragen we een minimale inspanning van de erfpachter, maar kunnen er toch vele erfpachtrechten in hoog tempo geautomatiseerd verwerkt worden door de gemeente.

Een portaal om u tegen te zeggen. Dat mag je van ons verwachten. 💻