Cookiemelding, verplicht of niet?

Het dilemma: je wilt je klanten graag eerlijk informeren maar je wilt je bezoekers ook niet vermoeien met onnodige meldingen. Wanneer is een cookiemelding nu wel of niet verplicht?

Wat is een cookie precies?

Een cookie is een klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Cookies slaan informatie op, waardoor de website jouw opgeslagen informatie herkent bij een later bezoek. Dit kan nuttig zijn om de dienstverlening op aan te passen. Het plaatsen van cookies heeft gevolgen voor de privacy van de websitebezoeker. Daarom gelden er strikte regels voor het plaatsen van cookies.

Mag je cookies altijd plaatsen?

Uitgangspunt is: cookies mogen worden geplaatst als de websitebezoeker hier vóór het plaatsen hiervan expliciete toestemming voor heeft gegeven. De bezoeker moet hierover voorafgaand duidelijk en volledig zijn geïnformeerd, waaronder over het doel van de cookies.

Dit kan via een cookieverklaring en/of een pop-up waarin uitleg over cookiegebruik wordt gegeven. De exclusieve toestemming kan worden gegeven door het plaatsen van een cookiewall of pop-up waarbij de websitebezoeker op “Ik geef toestemming” of “Ik ga akkoord” klinkt. Een ander veelgebruikte mogelijkheid is om de bezoeker zelf de cookies “Aan” of “Uit” te laten zetten via een toestemmingsbalk. Voor overheidsinstellingen gelden overigens andere voorwaarden. Informeer hiernaar bij jouw websitebouwer of jurist.

Soorten cookies

  1. Sommige cookies maken geen/zeer beperkte inbreuk op de privacy van de bezoeker. Een voorbeeld hiervan zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van een website. Deze cookies heten functionele cookies.
  2. Andere cookies worden geplaatst om de effectiviteit en kwaliteit van de website te onderzoeken. Dit zijn analytische cookies.
  3. Ook zijn er cookies die het surfgedrag van een gebruiker bijhouden om vervolgens gericht te kunnen adverteren. Dit zijn tracking cookies. Wat niet iedereen weet is dat cookies die worden geplaatst ten behoeve van sociale netwerken (social plug in – tracking cookies) hier ook onder vallen.
  4. Er bestaan tot slot nog mengvormen: cookies die verschillende doelen hebben.

Cookiemelding wel of niet verplicht?

Expliciete toestemming is wel vereist bij het plaatsen van tracking cookies. Het plaatsen van deze cookies heeft grote gevolgen voor de privacy van de bezoeker. Voor het plaatsen van functionele en analytische cookies is geen toestemming nodig. Voorwaarde is dat deze enkel worden geplaatst om de website goed te laten functioneren of het gebruik van een bepaalde website in kaart te brengen en te analyseren en niet ter profilering.

Google Analytics

Voor wat betreft het veelgebruikte Google Analytics: onze privacywaakhond de Autoriteit Persoonsgegevens heeft een handleiding geschreven om deze zo privacyvriendelijk mogelijk in te richten. Indien cookies verschillende doeleinden hebben dan moet gekeken worden wat de privacygevolgen zijn. In sommige gevallen dient dan toestemming gevraagd te worden.

De websitehouder dient te bepalen wat de gevolgen voor de privacy van de bezoeker zijn en of er toestemming vereist is . Let op: dit geldt ook ten aanzien van cookies van derden, zoals bij de sociale media buttons!  Indien niet aan de regels wordt voldaan, dan riskeer je een last onder dwangsom of boete van maximaal EUR 450.000,– van de Autoriteit Consument en Markt. Zaak dus om dit goed op orde te hebben!

Dit artikel is geschreven door Floor May van Priviance. Priviance is vaste partner van Go2People Websites en helpt organisaties privacyvriendelijk te ondernemen. Zij is een gedreven jurist en sparringpartner op het gebied van de AVG en cookies.

Geen reacties

Laat een reactie achter