Dé rekentool voor Amsterdamse erfpacht

Gemeente Amsterdam

Een citaat uit Het Parool: "De bewoners met erfpacht blijken zich niet ­altijd bewust van de financiële last die hun in de toekomst te wachten staat. De huidige rekentool van de gemeente maakt klip-en-klaar duidelijk hoe hoog die last werkelijk is."

Een nieuw stelsel

In 2017 neemt de Gemeente Amsterdam de beslissing om over te stappen naar een nieuw erfpachtstelsel: de zogeheten eeuwigdurende erfpacht. Hierbij wordt de erfpacht slechts eenmaal vastgesteld, en vervolgens alleen volgens de inflatie verhoogd. Ook wordt het mogelijk om deze erfpacht in één keer af te kopen.

Om inzicht te geven in de financiële gevolgen, realiseerden we een rekentool waarmee erfpachters de hoogte van de erfpacht zelf kunnen uitrekenen.

De rekentool werkt op basis van rekenregels die door de gemeente zijn aangegeven.

Gemeente Amsterdam logo
Berekening Gemeente Amsterdam

Helder en duidelijk

De rekentool is opgebouwd uit een aantal simpele stappen die rechtlijnig worden doorlopen. Hierdoor is de rekentool zeer eenvoudig te gebruiken.

Iedere stap in het formulier is vergezeld van tekst en uitleg. Uitgebreidere uitleg wordt verborgen in pop-ups en uitklap, waardoor de pagina’s overzichtelijk blijven en er toch voldoende achtergrondinformatie kan worden gegeven.

De ingevulde waarden zijn direct zichtbaar in de rechterbalk gedurende het proces. Op deze manier behoudt de bezoeker het overzicht.

Rekentool Gemeente Amsterdam

Lovende reacties

De reacties vanuit de opdrachtgever zijn zonder meer positief. De samenwerking verloopt erg prettig.

De wethouder is positief verrast dat de tool op tijd is opgeleverd en op de afgesproken streefdatum online kan worden gezet. Gedurende het gemeentelijke besluitvormingsproces hebben wij de rekentool nog enkele malen aangepast om de meest recente politieke besluiten te reflecteren.

Twitter wordt goed gemonitord en wat opvalt is dat er totaal geen vragen of klachten zijn over de werking van de rekentool.

Eigenlijk de enige negatieve geluiden komen voort vanuit de resultaten van de berekening: burgers hadden gehoopt dat er meer korting werd toegepast. Het Parool staat vol van de reacties, lees bijvoorbeeld deze.

Wellicht is dit ten dele ook omdat de rekentool de gevolgen nu voor het eerst goed zichtbaar maakt. Onze opdrachtgever zei: “Eigenlijk hadden we de rekentool bij invoering van het erfpachtsysteem moeten hebben.”

Reacties Gemeente Amsterdam rekentool
PDF in inbox Gemeente Amsterdam

Een PDF-document in de inbox

Als je een ticket voor een concert bestelt, is het heel normaal dat je die direct kunt downloaden, maar ook een PDF hiervan in je e-mail inbox binnenkrijgt.

Ook voor de rekentool besloten we om dit zo te doen. Indien de bezoeker dit wenst, wordt een PDF-document voor hem dynamisch gegenereerd met daarin de ingevulde gegevens, de berekening en een toelichting bij, waarin de verschillende stappen van de berekening zijn toegevoegd.

Het PDF-document wordt per e-mail toegestuurd.

Beveiliging

Omdat een bewoner privacygevoelige gegevens invoert, worden deze gegevens niet opgeslagen.

Een aantal kerngegevens en statistieken worden geanonimiseerd opgeslagen. De gemeente ontvangt een periodieke rapportage van het gebruik van de tool en de reacties.

Uiteraard is de server goed beveiligd door onze systeembeheerder en vinden hier automatisch updates op plaats. Alle gegevens worden via een beveiligde verbinding (https) naar de website verstuurd.

Om te voorkomen dat de server overbelast zou kunnen raken bij livegang van de tool, hebben we deze dubbel uitgevoerd. Door middel van load balancing wordt de serverlast over twee systemen verdeeld.

Berekening canon Gemeente Amsterdam

Benieuwd naar het eindresultaat?