Intern platform voor medewerkers

Intranet voor Metropoolregio Amsterdam

Een centraal platform waarop alle medewerkers terecht kunnen; waar zij kennis en expertise met elkaar kunnen uitwisselen, dat is waarom wij voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een intranet hebben gerealiseerd.

De wens
Het communicatieteam van de MRA stelde ons de vraag om een intranet te ontwikkelen, om daarmee de samenwerking binnen de organisatie te stimuleren. Het intranet is een aanvulling op alle bestaande communicatiemiddelen, waaronder de toegankelijke website van de MRA: https://www.metropoolregioamsterdam.nl/, die ook door ons is ontwikkeld in samenwerking met Misteli.


Doelen van het intranet

  1. Goed geïnformeerde medewerkers
  2. Samenwerking van medewerkers stroomlijnen
  3. Verspreiding van good and bad practices en goed zicht op de collega’s in het netwerk
  4. Versterken van binding en betrokkenheid van medewerkers

Ontwerp
Een uitnodigend ontwerp maakt dat medewerkers het platform met plezier gebruiken. Vandaar dat gekozen is om het ontwerp op maat te maken. Dit gebeurde door onze samenwerkingspartner Misteli. Zij ging daarbij uit van het functioneel ontwerp, dat is gemaakt door onze UX designer Zoë Jane. In de vorm van een interactief prototype is het functioneel ontwerp gepresenteerd en dit maakte de werking in een vroeg stadium inzichtelijk voor de klant.

Toegangsniveaus
Niet iedere gebruiker op het platform heeft dezelfde rechten. Gebruikers krijgen bepaalde rollen toegekend met daaraan gekoppelde rechten. Zo kan het communicatieteam bijvoorbeeld nieuwe gebruikers aanmaken en ongepaste berichten verwijderen. Terwijl andere collega’s deze toegang niet hebben.

Door de verschillende gebruikersrollen en hun rechten van tevoren te definiëren, kon dit zo worden gerealiseerd.

Oplossing
Het intranet is gemaakt op maat, vanuit het ontwerp. Om alle mogelijkheden te benutten maken we gebruik van een hiervoor door ons geschreven thema dat specifiek voor dit project is ontwikkeld. Het beheer loopt via WordPress. 

Onze voornaamste focus ligt op schaalbaarheid en het waarborgen van toekomstbestendigheid. Dit zodat het intranet moeiteloos kan meegroeien in lijn met toekomstige eisen en wensen.

Veiligheid
Het intranet zit goed dichtgetimmerd. De beheeromgeving is alleen met inlog en via een beveiligde verbinding toegankelijk. Wachtwoorden hebben minimumeisen en we gebruiken Solid Security (voorheen iThemes Security) om de veiligheid van WordPress nog eens extra te verhogen. En uiteraard houden we WordPress up-to-date zodat de veiligheid hoog blijft.

Resultaat
Wij zijn erg tevreden met het resultaat. Op dit moment zijn er meer dan 50 gebruikers binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) die het intranet actief gebruiken. Het valt op dat de gebruikers de beschikbare functionaliteiten goed weten te vinden, zoals het aanmaken van evenementen of het reageren op berichten door gebruik te maken van de inmiddels bekende emoji’s.

Benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Kom langs voor een koffietje!